„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

W ostatnim tygodniu lutego uczniowie klas 1-3 przy ulicy Ludowej wzięli udział w akcji „Cała szkoła czyta dzieciom”.
Nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni rodzice przeczytali bajki, baśnie oraz wiersze znanych dziecięcych pisarzy.
Głośne czytanie połączono z wykonywaniem przez uczniów plakatów oraz lepieniem z plasteliny postaci z bajek.
Spotkania z książkami wywołały wiele pozytywnych emocji i przemyśleń, nie tylko u uczniów, ale też rodziców i nauczycieli.😊