..:: Podziękowanie ::..

Uczniowie klasy 5B, p. Joanna Goldmann i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
składają serdeczne podziękowania
Uczniom, Rodzicom oraz Dyrekcji i Nauczycielom
za zaangażowanie się w zbiórkę karmy dla kotów wolno bytujących,
za hojność oraz wrażliwość serca.💖