Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

Dzisiaj w klasie 3c odbyło się spotkanie z pracownikiem Straż Miejska Bielawa. Rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia i życia. Dziękujemy Panu Andrzejowi za usystematyzowanie wiedzy.😊