„WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO’’

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie świętowali 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Z tej okazji 29 kwietnia 2022 roku odbył się uroczysty apel. Odśpiewano hymn Polski. Występy artystyczne obejmowały recytację wierszy patriotycznych, prezentację pieśni związanych z tym świętem oraz filmów historycznych. Przedstawiono również historię Sejmu Wielkiego i omówiono znaczenie Konstytucji Trzeciego Maja z 1791 roku. Była ona pierwszą w Europie i drugą w świecie ustawą zasadniczą. Miała zreformować polskie państwo i zatrzymać upadek kraju. Świadczyła o mądrości i odwadze narodu polskiego.
 
Przypomniano także inne majowe święta: obchodzone 1 maja – Święto Pracy i rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja – Dzień Polskiej Flagi. Na uroczystości była obecna pani wicedyrektor, Agnieszka Wojciechowska. W przygotowaniu apelu, gazetki tematycznej i plakatów pomagali uczniom nauczyciele historii: Barbara Boczula, Henryka Sepełowska i Daniel Fydrych.
 
Tradycje związane z obchodami świąt narodowych, szacunek do naszych symboli narodowych, języka polskiego i historii rodzinnego kraju budują w naszych uczniach poczucie tożsamości narodowej, patriotyzmu i wspólnoty.