Jakie zmysły ma człowiek i do czego mu służą?🤔

Zmysły – podstawowym zadaniem zmysłów jest odbieranie bodźców zewnętrznych. Każdy z nich wyposażony jest w receptory, które mogą napływające z otoczenia informacje przełożyć na impuls elektryczny i przekazać go do odpowiedniej części mózgu. Dopiero tam następuje ich analiza i ocena. Człowiek, tak samo jak zwierzęta został obdarzony przez naturę w pięć zmysłów:
👉 wzrok 👀
👉 słuch 👂
👉 dotyk ✋
👉 węch 👃
👉 smak 👅
Dzisiaj uczniowie klasy 1A sprawdzali, czy mają zmysły i jak one działają.🙂❤️🧏💆🧖