Projekt „Studium drzewa”

VIII  EDYCJA DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH EKOROZWÓJ
„ZIEMIA DLA WSZYSTKICH”
 
 
Opis projektu:
 
a) Tytuł własnego projektu: Studium drzewa
 
b) Miejsce realizacji projektu:  gmina Bielawa, Góry Sowie
 
c) Cele ogólne projektu:
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów na temat drzew w ich naturalnym środowisku
 • Poszerzanie wiedzy na temat drzew występujących w Polsce i na świecie.
 • Poznanie ogromnej roli drzew i lasu dla środowiska
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w społeczności szkolnej i lokalnej.

d) Adresaci projektu: społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, mieszkańcy gminy Bielawa

e) Główne zadania podejmowane w ramach projektu:
 • Sporządzenie przewodnika wybranych pomników przyrody w Bielawie
 • Sporządzenie multimedialnych albumów drzew liściastych i iglastych występujących w Polsce
 • Konkurs fotograficzny „Drzewo jesienią, zimą i wiosną”
 • Konkurs na prezentację multimedialną na temat najciekawszych drzew na świecie
 • Konkurs plastyczny „Drzewo i jego mieszkańcy”
 • „Okiem fotoreportera – dziecka”: Pozytywne i negatywne działania dorosłych – mieszkańców Bielawy w swoim naturalnym otoczeniu.
 • Konkurs recytatorski: „Drzewa w literaturze”
 • Wycieczki: ogród botaniczny we Wrocławiu, Wojsławice, manufaktura papieru Duszniki Zdrój, Szkoła Leśna, rezerwat Bukowa Kalenica
 • Sadzenie drzewek na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich, szkoły
f) Partnerzy  uczestniczący w projekcie: Samorząd Gminy Bielawa, Nadleśnictwo Świdnica, Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, Szkoła Leśna
 
g) Przewidywany termin prezentacji w środowisku szkolnym zakończonego projektu: maj 2022