X KONKURS LITERACKI NA UTWÓR INSPIROWANY FOTOGRAFIAMI BIELAWY

Miejska Biblioteka Publiczna  w Bielawie oraz redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” zapraszają do udziału w konkursie na utwór inspirowany starą fotografią Bielawy. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań lokalną historią oraz propagowanie niezwykłych wydarzeń i miejsc w Bielawie.
 
W roku 2021 jest to zdjęcie  zatytułowane „Wojenna idylla”, pochodzące z 1940 r., przedstawiające plac Wolności w Bielawie z uśmiechniętymi dziećmi, gdzie panuje złowroga cisza i spokój w mieście, w którym nie było działań wojennych. 
 
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres mailowy redakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” – bibliothecabielaviana@gmail.com, w formie elektronicznej, w terminie do 31 października 2021 r. jednego wiersza lub jednego opowiadania inspirowanego załączonym zdjęciem. Regulamin dopuszcza przesłanie dwóch prac: wiersza i opowiadania. Objętość utworu prozatorskiego nie powinna przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego.
 
Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska autora i jego wizerunku w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 922 z późn. zm.), oraz nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz w innych formach utrwaleń. Kontakt: Urszula Ubych, tel. 74 645 09 66, 515 775 607.
Nadesłane utwory odpowiadające wymogom regulaminu konkursu zostaną opublikowane w serii „Sudecka poezja i proza”. Prace nagrodzone ukażą się w roczniku „Bibliotheca Bielaviana 2021”.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia 2021 r.