KANGUR MATEMATYCZNY – ZMIANA TERMINU ‼️

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień

22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.