Nasi uczniowie w Młodzieżowej Radzie Miasta

Źródło: www.um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/4976-mlodziezowa-rada-miasta-bielawa

W piątek, 22 listopada, w sali narad Urzędu Miejskiego w Bielawie po raz pierwszy od wielu lat odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta.
Młodzi radni, a wśród nich nasi uczniowie –  Kacper Bujnowski i Kacper Kłonowski – wybrani zostali w drodze demokratycznych wyborów, spośród blisko 3000 uczniów w całym mieście. Ich zadaniem będzie m.in doradztwo burmistrzowi i radnym w kwestiach zwianych z podnoszeniem jakości życia młodych ludzi w Bielawie.