Projekt Otwarta Firma

W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy przystąpiliśmy do projektu „Otwarta firma” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.
Inicjatywa odbywała się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2018, którego celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Szkoła Podstawowa nr 4 z O I i O G w Bielawie nawiązała współpracę z firmą Kingplusa Productions, której przedstawicielem i właścicielem jest pani Kinga Kowalczyk – reżyser filmowy realizujący projekty na całym świecie.
Uczestnicząc w programie szkoła uzyskała możliwość promocji oraz nawiązania kontaktów w środowisku lokalnym. W tej edycji projektu wzięło udział 58 uczniów, którzy stoją przed wyborem ścieżki edukacyjno – zawodowej. Współpraca z przedstawicielami świata biznesu ma kapitalne znaczenie w realizacji jednego z głównych zadań szkoły, jakim jest prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej. Praktycy biznesu mogą pomóc uczniom lepiej poznać sytuację na rynku pracy, wskazać sprawdzone sposoby dopasowania zawodu do zainteresowań. Takie doświadczenie pozwala uczniom podejmować bardziej przemyślane decyzje związane z planowanie kariery  w oparciu o rzetelne informacje uzyskane od praktyków.


Efekty uczestnictwa szkoły w programie:
• stworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy z przedstawicielem życia gospodarczego w regionie,
• budowanie pozytywnych relacji z lokalnym biznesem,
• umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z praktykiem biznesu,
• przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
• pomoc młodym ludziom w rozwijaniu przedsiębiorczych zachowań w miejscu zamieszkania,
• przybliżenie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej,
• umożliwienie uczniom poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,
• przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,
• pomoc młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, profesjonalne przedstawienie specyfiki pracy oraz przedstawienie uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 z O I i O G w Bielawie możliwości rozwoju. Liczymy, że za rok będziemy kontynuować dobre praktyki i również włączymy się w projekt „OTWARTA FIRMA”, nawiązując współpracę z nowymi przedsiębiorcami.
Magdalena Sztandar
szkolny koordynator projektu

Zdjęcia w Galerii.