ZŁOTE SOWY wręczone.

Co roku uzdolnieni uczniowie z Bielawy są nagradzani stypendium Burmistrza Miasta Bielawa „Złote Sowy”. To wyjątkowe wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Nagroda przyznawana jest uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5 oraz byli laureatami lub uczestnikami konkursów i olimpiad rangi powiatowej i wyższej. Osiągnięcia sportowe oznaczają natomiast wysokie wyniki uczniów we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.
W tym roku szkolnym „Złote Sowy” w naszej szkole otrzymali: Patrycja Markowska, Tomasz Ratyna, Maja Smolińska, Natalia Mucha, Jakub Wróbel.