Czy znasz baśnie Andersena?

Regionalny konkurs wiedzy „Czy znasz baśnie Andersena?”

zapalki0110 czerwca 2016 r. w „małej czwórce” przy ul. Ludowej odbył się konkurs znajomości baśni Andersena, który adresowany był do uczniów klas II i III szkół podstawowych. Celem konkursu było zachęcanie dzieci do czytania baśni, które wywierają pozytywny wpływ na kształcenie osobowości, rozwijają wyobraźnię, dają poczucie bezpieczeństwa, wdrażają do przestrzegania zasad i norm społecznych. Uczą odróżniania dobra od zła.  
 Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie bielawskich szkół oraz ze szkoły w Ostroszowicach.
Wszystkie konkurencje  uczestnicy wykonywali z zapałem i zainteresowaniem. Wykazali się przy tym ogromną wiedzą.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie w składzie:
Aleksandra Mrzygłód – kl. III a
Iga Modrzewska – kl. III a
Filip Bajron – kl. II a
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie. III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Ostroszowicach.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie bez względu na zajęte miejsca otrzymali gratulacje i dyplomy, a laureaci – nagrody książkowe.
Wszystkim zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!
Organizatorzy konkursu:
Renata Dyszewska  
Lucyna Więdłocha
Barbara Saska

Zdjęcia w zakładce Galeria.