BĄDŹ – EKO

mde

W wyniku rozwoju cywilizacji, nasz wspólny dom – planeta Ziemia, jest coraz bardziej zagrożona. Zanieczyszczone powietrze, skażone wody, gleba, zagrożone wyginięciem rośliny i zwierzęta proszą o ratunek. Dlatego uczniowie naszej szkoły przyczyniają się do ochrony środowiska biorąc udział w organizowanych już od lat

DEKADACH EKOLOGICZNYCH.

W tym roku szkolnym był to, przygotowany przez p. Beatę Szozdę, projekt edukacyjny ,,BĄDŹ – EKO”. W ramach projektu klasy młodsze wykonywały powierzone im zadania, które mobilizowały wszystkich do zgłębiania wiedzy o przyrodzie, środowisku, recyklingu itp. Poza tym uczniowie przygotowywali prace plastyczno-techniczne ,,Martwa natura” oraz ,,Magiczne drzewka” z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Przepiękne prace stanowiły wspaniałą scenografię podczas podsumowania projektu, które odbyło się 16 maja. W tym dniu uczniowie klasy II c zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Ścieżka pod górkę”, na które zaprosili dyrekcję szkoły, rodziców, wychowawców oraz uczniów klas I – III.
Na zakończenie uroczystości dyrektor pani Elżbieta Niemczyk rozdała uczniom dyplomy oraz nagrody za udział w konkursach i pogratulowała dzieciom świadomości ekologicznej. Rodzicom zaś podziękowała za pomoc i przygotowanie jednakowych koszulek dla małych ekologów z napisem ,,JESTEM – EKO”.

H. Kowalska

Więcej zdjęć w zakładce galeria.