3. spotkanie Akademii Żaka-Przedszkolaka

25 maja w szkole odbyło się 3. spotkanie Akademii Przedszkolaka-Żaka.
W ramach spotkania przyszli pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach rytmicznych oraz w zajęciach z kodowania. Rodzice wzięli udział w warsztatach logopedycznych dot. rozwoju mowy dziecka 7-letniego prowadzonych przez neurologopedę, p. A. Gładysz oraz w rozmowie z panią psycholog, K. Kozłowską, na temat dojrzałości szkolnej i przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
Każdy przyszły pierwszoklasista otrzymał na koniec zajęć upominki wykonane przez starszych kolegów i koleżanki. Na zakończenie cyklu spotkań Akademii Przedszkolaka-Żaka dzieci otrzymały dyplom ukończenia Akademii.
Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniach spotkań z pierwszoklasistami należą się: p. K. Popławskiej, p. B. Szoździe, p. B. Saj, p. M. Gozdek, p. M. Bartman, p. D. Frydrychowi, p. A. Malinowskiej, p. K. Jankowskiej i p. E. Gładysz. Pani I. Sumerze dziękujemy za drukowanie materiałów do realizacji działań.Serca w oczach