Akademia Przedszkolaka-Żaka czas start❣️

26 stycznia br. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Akademii Przedszkolaka – Żaka. Na spotkanie przyszły dzieci 6-letnie wraz z rodzicami. Pani dyrektor, Monika Stachowska, rozpoczęła spotkanie od informacji o jubileuszu 75-lecia szkoły, które będziemy obchodzić w tym roku. Nawet był urodzinowy tort❣️
Przyszli pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego: p. A. Szwed, p. J. Weigelta, p. S. Czyżewskiej i p. D. Morawskiego. Bardzo dziękujemy nauczycielom za ciekawe zajęcia sportowe. 😊
Natomiast rodzice uczestniczyli w prelekcji na temat ,,Dojrzałości szkolnej” przygotowanej przez p. E.Obacz i p. E.Seroczyńską. Również bardzo dziękujemy paniom za ciekawe prezentacje.😊
Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały indeksy z zaliczeniem zajęć sportowych oraz słodkości.🍬🍭🧁
Nad całością spotkania czuwały panie B. Saj, K. Popławska i M. Gozdek. Zapraszamy na kolejne spotkanie 30 marca.❤️