Badania ankietowe

Szanowni Państwo!
 
Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Bielawa do roku 2030 oraz nad Strategią rozwiązywania problemów społecznych w Bielawie.
 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet:
👉 GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BIELAWA DO ROKU 2030, której celem jest poznanie Państwa opinii – jako mieszkańców Bielawy – na temat wskazania obszaru zdegradowanego w Gminie Bielawa oraz aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie;
👉 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BIELAWA DO ROKU 2030, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w Bielawie oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu w sferze społecznej.
 
Oba badania są anonimowe. Dziękujemy za poświęcony czas 😊