Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską

Już od 31 stycznia (poniedziałek) dzieci z bielawskich szkół rozpoczynają ferie zimowe.
Aby czas wypoczynku dla młodszych i starszych dzieci był bezpieczny, Straż Miejska Bielawy dba już od początku roku szkolnego. Przez ten czas strażnicy uczulają uczniów na niebezpieczeństwa, jakie mogą im grozić oraz uczą, w jaki sposób tych niebezpieczeństw unikać, na co zwracać szczególną uwagę, gdzie zachować szczególną ostrożność, do kogo można zwrócić się o pomoc i jak się bawić, aby zimowy wypoczynek był przyjemny i bezpieczny.
 
Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej spędzającej ferie zimowe w mieście, funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzić będą działania prewencyjne. Strażnicy kontrolować będą miejsca, w których młodzież spędza swój wolny czas – rejony szkół, podwórka, skwery, place zabaw. Monitorowane będą akweny wodne, aby kontrolować niebezpieczne zabawy na lodzie w przypadku nagłych przymrozków.
 
W okresie ferii zimowych wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Brak opieki ze strony rodziców, opiekunów i organizatorów zimowego wypoczynku może być przyczyną wielu tragicznych wypadków, przestępstw oraz wykroczeń popełnianych przez nieletnich i na ich szkodę.
 
Rady dla rodziców:
Jeżeli dzieci w czasie ferii pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników konieczne jest zapewnienie opieki przez osoby zaufane, pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numerów alarmowych, przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otwarcia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania, wyrobienie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz.
 
Ferie to odpoczynek od szkoły. Część dzieci zapewne gdzieś wyjedzie, niektóre zostaną w domach. Gdziekolwiek jednak będą spędzać ferie, życzymy by były one pełne radosnych chwil, a przede wszystkim by były bezpieczne. Abyśmy wszyscy spotkali się w szkole zdrowi pełni chęci do dalszej nauki.
 
10 zasad, które warto stosować podczas zimowego wypoczynku:
 
1. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz się bawił;
2. Zawsze informuj dorosłych, gdzie idziesz i wracaj o ustalonej porze;
3. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych opiekunów;
4. Baw się z dala od ulic, torów kolejowych – w miejscach bezpiecznych;
5. Zjeżdżaj na sankach, nartach w miejscach, które znajdują się z dala od ulicy;
6. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na zewnątrz;
7. Omijaj zamarznięte jeziora, stawy, rzeki, ponieważ nigdy nie możemy być pewni grubości tafli lodu;
8. W zimowe dni widoczność jest ograniczona, więc stosuj odblaski na odzieży zewnętrznej;
9. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi i nie przyjmuj od nich żadnych prezentów;
10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych jest niebezpieczne.