Stypendia artystyczne

Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie informuje,
że zgodnie z uchwałą nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Bielawa w zakresie twórczości artystycznej
wnioski o przyznanie stypendium artystycznego należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa
w terminie od 1 do 10 września danego roku.
O ww. stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Gminy Bielawa posiadający udokumentowane osiągnięcia artystyczne za ubiegły rok szkolny.