Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści!

W poniedziałek, 3 sierpnia br., będzie można odebrać w sekretariacie szkoły zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wg harmonogramu:

  • godz. 9:00 – kl. 8 c
  • godz. 10:00 – kl. 8 b
  • godz. 11:00 – kl. 8 a

Odebrane kopie zaświadczeń należy do 4 sierpnia do godz. 15.00 dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Przypominamy, że na terenie szkoły poruszamy się w maseczkach i z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego.