Rekrutacja do szkół średnich

Drodzy Uczniowie klas ósmych!

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych przeprowadzane będzie w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rekrutacja do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji pod adresem: https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Oferta kierunków kształcenia na rok szkolny 2020/2021

Źródło: Powiat Dzierżoniowski