Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,
tutaj mogą Państwo pobrać zgłoszenia i wnioski kandydatów o przyjęcie do klasy I w roku szkolnym 2020/2021:
 
Wypełnione druki można przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sp4.oswiata.bielawa.pl lub pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres szkoły:
 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. L. Waryńskiego 50
58-260 Bielawa
 

Druki dostępne są również w zakładce Dla rodziców/Dokumenty do pobrania.