Święto Edukacji Narodowej

14 października to dzień szczególny dla wszystkich pracowników oświaty, bowiem tego dnia obchodzimy Święto Edukacji Narodowej.

Z tej okazji dyrektor szkoły, Pani Monika Stachowska oraz wicedyrektor, Pani Elżbieta Niemczyk, złożyły serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowały za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyły Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom. A Rada Rodziców przygotowała słodki poczęstunek, który umilił ten uroczysty dzień.

Tego samego dnia, kilka godzin później, nagrody i podziękowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z rąk burmistrza, Pana Andrzeja Hordyja, odebrali najlepsi dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedszkoli publicznych w Bielawie. Z naszej placówki nagrody otrzymały: Pani Monika Stachowska, Pani Elżbieta Niemczyk, Pani Dominika Boczula, Pani Henryka Sepełowska i Pani Magdalena Zagórska-Bajron, 

Zdjęcia w Galerii