Zobacz, co już potrafię!

26 kwietnia na długo pozostanie w pamięci uczniów i ich najbliższych. Otóż tego dnia odbyła się w naszej szkole kolejna, cykliczna już impreza pod hasłem ,,Zobacz, co już potrafię”. Uczniowie klas I-III zaprezentowali swoje umiejętności i niebywałe talenty przed dyrekcją szkoły p. Elżbietą Niemczyk, rodzicami, dziadkami i nauczycielami. Wszystkie klasy udowodniły, że są uzdolnione wokalnie. Wyśpiewały wiele pięknych, rytmicznych piosenek. Wielkimi brawami został nagrodzony pokaz gimnastyki akrobatycznej. Nie zabrakło też występów tanecznych, zumby, tańca towarzyskiego, a wszystko to do najpopularniejszych przebojów muzycznych. Wspaniałe, związane z tematyką utworów, stroje dodały szyku, gracji i elegancji występującym. Wielu uczniów i uczennic zaprezentowało swoje możliwości recytatorskie nie tylko w języku rodzimym, ale również w językach obcych. Rodzice z zachwytem przyglądali się artystycznym popisom, które nagrodzili gromkimi brawami.

Miny dorosłych potwierdzały to, o czym wszyscy wiemy od zawsze, że każdy posiada ukryte talenty, trzeba je jedynie odnaleźć w sobie i rozwijać. Zadaniem dorosłych zaś jest pomagać  je odkryć. Tę wspaniałą , cieszącą się dużym zainteresowaniem imprezę koordynowała p. Urszula Januszewska we współpracy z nauczycielami uczącymi w klasach II i III.  Dyrektor szkoły, p. Elżbieta Niemczyk, podziękowała wszystkim małym artystom za wspaniałe występy, nauczycielom za pracę i serce włożone w rozwijanie zainteresowań swoich podopiecznych, natomiast rodzicom pogratulowała wspaniałych, twórczych, ambitnych i utalentowanych pociech.

H. Kowalska