Konkurs literacki pt. „Pamiętnik pokoleń – Świadkowie historii”

Pamiętnik pokoleń – Świadkowie historii” –  to tytuł IV edycji konkursu literackiego pod Patronatem Honorowym Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, do udziału w którym zaprasza Starostwo Powiatowe w Legnicy. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Dolnośląskiego, którzy mają kresowe korzenie lub dziedzictwo Kresów Wschodnich jest im bliskie.

Zadanie polega na znalezieniu w swoim środowisku i opisaniu historii związanych z przybyciem po zakończeniu II wojny światowej przesiedleńców z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane. Inicjatywa ma na celu pomóc ocalić od zapomnienia dziedzictwo kresowe na Dolnym Śląsku i zachować je dla przyszłych pokoleń.

Prace konkursowe, które należy kierować na adres siedziby Organizatora: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica lub na adres e-mail: k.cedro@powiat-legnicki.eu), przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2023 roku (z dopiskiem „Pamiętnik pokoleń – Świadkowie historii”).

Prace pisemne wraz z dokumentacją fotograficzną zostaną ocenione przez komisję konkursową i nagrodzone. Najlepsze zostaną dodatkowo opublikowane, wzorem poprzednich edycji,  w formie książkowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej dnia 13 czerwca 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora najpóźniej dnia 23 czerwca 2023 roku.

Na ww. stronie internetowej znajdują się również linki do poprzednich edycji konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu do pobrania dostępne na stronie:

https://powiat-legnicki.eu/3512-iv-edycja-konkursu-literackiego-pt-pamietnik-pokolen-swiadkowie-historii

Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 76/72-43-418.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!